Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.blokishop.hu

Kérjük, mieltt vásárolna, illetve aktív felhasználója szeretne lenni a www.blokishop.hu webáruháznak (a továbbiakban Webáruház), figyelmesen olvassa el az Általános Szerzdési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelez érvénynek tekinti magára nézve. A megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jelleg tájékoztatásokat, rész- letes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerzdési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhet további információk tartalmazzák.

A Webáruházon keresztül, elektronikus úton megkötött szerzdés nem minsül írásbeli szerzdésnek, azokat a Blökishop nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhet és nem megtekinthet. A Blökishop semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ön a Webáruház használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve köteleznek ismeri el a jelen Általános Szerzdési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 • A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online, házhoz szállítással illetve átvételi pontra történ kiszállítással vagy személyes átvétellel rendelhetek meg. 
 • A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, ill. elfordulhatnak tartalmi eltérések is a szövegben, amelyért felelsséget nem vállalunk. 
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentsen eltér, esetleg rendszerhiba miatt megjelen "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történ szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

  Jelen szerzdés 2018. május 16-tól határozatlan ideig érvényes. 

1. Üzemelteti adatok

Cégnév: Yachtlight Kft. (a továbbiakban: Blökishop ) Székhely: 1072, Budapest, Rákóczi út 40. IV.em,20. Levelezési cím: 1072, Budapest, Rákóczi út 40. IV.em, 20. Adószám: 14655438-2-42
 

Cégjegyzék szám: 01-09-913793
Bejegyz cégbíróság neve: Fvárosi Törvényszék Cégbírósága Elektronikus elérhetség: info@blokishop.hu
Telefonszám: 06 30 5822 262

2. Rendelési információk 2.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelents része elérhet bárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha Ön re- gisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következ adatokat kell megadnia a Blökishop részére:

 • Név, 
 • Email cím, 
 • Jelszó 
 • Telefonszám 
 • Szállítási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányító-
  szám) 
 • Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányító-
  szám), amennyiben az a szállítás címétl eltér

  A regisztráció sikerérl a Blökishop e-mailben tájékoztatja Önt. Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@blokishop.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követen a Blökishop köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törlésérl. Az Ön felhasználói adatai a törlést követen azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerbl; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
  A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felels. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhet, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejleg értesíteni a Blökishopot. Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok idszerek, teljesek és a valóságnak megfelelek legyenek.

  2.2. Rendelés menete 

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. A kosárba helyezést követen a kosár tartalma automatikusan megjelenik a képernyn. Amennyiben szeretne további terméket kosarába helyezni, a felugró ablakon válassza a „Vissza" gombot vagy a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva tovább nézeldhet anélkül, hogy kosarának tartalma elveszne. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenrizze a a kosárba helyezett termékek listáját a Webáruház jobb fels sarkban található „Kosár Tartalma” gombra kattintva. A megjelen felületen módosíthatja a termékek darabszámát vagy akár törölheti is a kosarából az gombra kattintva. Mennyiség megadását követen automatikusan frissül a kosár tartalma.

 1. Ha mindent rendben talált a kosarában, akkor a „Fizetés” gombra kell kattintania. Ezután a pénztár oldal jelenik meg. A megjelen felületen vagy bejelentkezik a Fiókjába vagy új fiókot regisztrál vagy a “Megrendelés vendégként” lehetséget választja. Bármely lehetséget választja, a megjelen adatlapot vagy bejelentkezési felületet értelemszeren ki kell töltenie és a „Folytatás” gombra kattintania. Ezután kell megadni a szállítási és a számlázási címet. 
 2. Átvétel módja: (futárszolgálat, csomagautomata vagy személyes átvétel). Az elz pontban meghatározott adatlap kitöltését vagy a bejelentkezést követen tudja kiválasztani az átvételi módot és a „Folytatás” gombra kell kattintania. 
 3. Fizetés módja: A megjelen felületen válassza ki a legmegfelelbb fizetési mó-dot. Ha elfogadta az Általános Szerzdési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót (az erre szolgáló jelölnégyzet kipipálásával), akkor a „Rendelés fizetési kötelezettség” gombra kattintva tudja elküldeni a Blökishop részére a megrendelését.
 4. Ezután megjelenik a “Rendelésed megersítve” oldal, amely egy összefoglaló a leadott Rendelésrl. 

6. A rendelés minimális értéke: 3000 Ft, amely ár az ÁFA-t tartalmazza.

(A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, hogy ügyeljen a megadott adatok pontosságára, hiszen ezen adatok alapján kerülnek számlázásra, illetve szállításra a megrendelt termékek. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, késbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.)

6. A rendelés minimális értéke: 3000 Ft, amely az ÁFA-t tartalmazza.

2.3. Adatbeviteli hibák javítása

Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Blökishop részére való el- küldéséig a Webáruházban bármikor lehetsége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minsül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

2.4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, 17:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idpontokon kívül is van lehetség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaid lejárta után történik, az azt követ munkanapon kerül feldolgozásra minden megrendelés.

2.5. Termékek vételára

A Webáruházban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeirl az ÁSZF 2.9. pontjában tájékozódhat. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

2.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Blökishop késedelem nélkül, de legkésbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ön ál- tal a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, az esetleges szállítási költséget és a fizetend végösszeget. Ha Ön rendelését már elküldte a Blökishop részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szerepl adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Blökishop felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles megvásárolni a terméket, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Blökishoptól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. E visszaigazoló e-mail a Blökishop részérl az Ön által tett ajánlat elfogadásának minsül, mellyel érvényes szerzdés jön létre a Blökishop és Ön között.

A Blökishop fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történ teljesítésre kizárólag Önnel történ egyeztetést követen kerülhet sor! A termék vételárának elre történ kiegyenlítése esetén, az átutalt összeg (részben vagy egészben) 10 munkanapon belül visszautalásra kerül az Ön részére.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerzdésnek minsül, amelyre a polgári törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseirl szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerzdés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem eltt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerzdésre Magyarország joga irányadó. A szerzdés nyelve: magyar

2.7. Fizetési módok

Ön a következ fizetési módok közül választhat:

 • Fizetés az áru átvételekor, 
 • Fizetés banki elre utalással, 
 • Személyes átvétel esetén készpénzzel

2.8. Házhoz szállítás, információk

1.)Kiszállítási határid

A szállítási határidrl a termék adatlapján találhat pontos információt, de általánosságban véve a megrendelés teljesítés 2-5 munkanapon belül történik. A rendelés visszaigazolásakor a várható szállítási idpont tájékoztató jelleg, pontos dátumot idpontot a kiszállításról levélben küldjük, amint a futárszolgálat raktárunkban átvette a csomagot. A csomag nyomon követésérl egy linket küldünk.

Amennyiben egy rendeléshez Ön több terméket is választ, minden esetben a kiválasztott termékek adatlapján szerepl leghosszabb szállítási határid a mérvadó. A Blökishop törekszik a szállítási határid betartására, azonban nem vállal felelsséget azért, ha a fenti szokásos szállítási id rajta kívül álló okok miatt (pl. beszállító késedelme) nem tartható. Az esetleges szállítási késedelemrl a Blökishop Önt értesíti a megrendelés vagy a regisztráció során megadott email címen.

2.)Kiszállítás módja

Webáruházunk megrendeléseit a Csomagpont Logisztika Kft. segítségével a GLS  és a DPD futárszolgálat,  illetve az MPL szállítja házhoz. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti idszakban. Amennyiben ebben idszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszer (amennyiben van rá lehetsége) munkahelyi címet megadni. Ez esetben Ön a megrendelésének végösszegét utánvételes fizetés választása esetén a csomag átvételekor közvetlenül a futárnak fizeti meg, bankkártyával vagy átutalással történ fizetés esetén pedig a kiszállítást megelzen teljesíti a Blökishop részére. A fizetend végösszeg a megrendelés összesítje és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Amennyiben Ön a kiszállítást végz személy által megjelölt idpontban nem tartózkodik az Ön által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítn található szám segítségével Önnek lehetsége van a megadott telefonszámon új szállítási cím és idpont megadására illetve egyeztetésére. A futár további 1 alkalommal kíséreli meg a megrendelt termékek kiszállítását. Amennyiben a 2. kiszállítás is sikertelen, a futár visszaszállítja az Ön csomagját a Blökishop részére. A Blökishop ez esetben felveszi Önnel a kapcsolatot a további teendkkel kapcsolatban.

3.) Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár eltt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagoláson észlelt sérülés esetén kérje jegyzkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzkönyv nélküli reklamációt a Blökishopnak nem áll módjában elfogadni! A csomagnak a kiszállítást végz személytl való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a csomag mennyiségi és minségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követen Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végz személy távozása után a Blökishopnak utólag mennyiségi és minségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

4.) Átvételi pontra való kiszállítás

Átvételi pontra kért kiszállítás esetén webáruház a csomagot FoxPost automata csomagátvételi pontra szállítja ki. A kiszállítást követen a vásárló értesítést kap SMS-ben, amelyet követ Foxpost automatában 3 napon belül a csomag átvehet a kiválasztott átvételi ponton. Foxpost csomagautomatába történ szállítás 999 Ft (Az ár az ÁFA-t tartalmazza) , 15 000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes.

5.) Házhozszállítás díjszabása

GLS és DPD házhozszállítással a következképpen alakulnak az árak:

1500 Ft - 14999 Ft közötti megrendelés estén: 1500 Ft

15 000 Ft-tól INGYENES 

A szállítási költség az ÁFA-t tartalmazza. Egy csomag max. 25 kg lehet.

MPL házhozszállítással a következképpen alakulnak az árak:

1500 Ft - 14999 Ft közötti megrendelés estén: 1390 Ft

15 000 Ft-tól INGYENES (5 kg alatti csomagok)

A szállítási költség az ÁFA-t tartalmazza. Egy csomag max. 5 kg lehet.

15 000 Ft feletti megrendelés esetén az 5 kg alatti csomagokat az MPL szállítja házhoz, 5 kg feletti csomagok esetén a GLS Futárszolgálat.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak, vagy elre átutalással vagy bankkártyával rendezi az összeget! Az át nem vett, és a futár által visszahozott csomagok újra küldését utánvételes fizetés esetén kizárólag a csomag ellenértékének elre történ átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! A vásárlásakor érvényes szállítási feltételeket a Szállítási információk oldalon találja, amely a Blökishop Általános Szerzdési Feltételeinek része.

2.9. Megrendelés személyes átvétele

Lehetség van a megrendelt termékeket Budapesten személyesen is átvenni a 12. kerületben, elre e-mailen vagy telefonos egyeztetés alapján, akár esti órákban is. Amennyiben a megrendelés feladásakor Ön ezt az átvételi módot választja, akkor, ahogy a Blökishop összeállította a csomagot és minden termék megérkezett, küld egy értesít e-mailt, hogy a megrendelés mikortól vehet át. A foglalt rendeléseket személyes átvétel esetén 10 napig tudja tartani a Blökishop, azután törli, ezért kérjük Önt, hogy minél hamarabb vegye át megrendelését!

3. Szavatosság és jótállás 3.1. Szavatosság
1.) Kellékszavatosság

Ön a Blökishop hibás teljesítése esetén a Blökishoppal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerzdés esetén Ön az átvétel idpontjától számított 2 éves elévülési határid alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása idpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerzdés esetén a jogosult az átvétel idpontjától számított 1 éves elévülési határid alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Blökishop számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Blökishop költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végs esetben – a szerzdéstl is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ön a választott kellékszavatossági igényérl egy másikra is áttérhet (pl. kijavítás helyett kicserélést kérhet), az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Blökishop adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késbb, mint a hiba felfedezésétl számított kett hónapon belül közölni az Blökishoppal.

Ön közvetlenül a Blökishoppal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerzdés teljesítésétl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Blökishoptól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Blökishop csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történ átadást követen keletkezett. Amennyiben a Blökishop bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktl - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthet része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minsül érvényesítettnek.

2.)Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó). A termék (ingó dolog) hibája esetén Ön, amennyiben fogyasztónak minsül – választása szerint – a 0. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszava-

tossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvénye- sítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minsül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szerepl tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határid elteltével e jogosultságát elveszti. Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétl számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelmébl ered kárért Ön a felels.

Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Blökishop) szemben

gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó (Blökishop) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idpontjában nem volt felismerhet vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelez hatósági elírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Blökishop) a mentesüléshez elegend egy okot bizonyítania.

3.2. Jótállás

A Blökishop nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. Amennyiben a fent hivatkozott Korm.rendelet mellékletében nem szerepl és a Webáruházban megjelenített termékre vonatkozóan a Blökishop a gyártó által biztosított jótállási idt biztosítja (Önként vállalt jótállás), errl a termék leírásában a Blökishop tájékoztatást ad.

Szavatossági igények érvényesítése
Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti: Név: Yachtlight Kft.
Cím: 1072, Budapest, Rákóczi út 40. IV.em,20.

E-mail: info@blokishop.hu

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetvé, úgy a Blökishop nem kötelezhet bármely szavatossági igény teljesítésére.

4. Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékeny sége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommuniká- ció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerzdés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltér harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerzdéstl indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerzdés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti idszakban is gyakorolja elállási jogát. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészség- védelmi vagy higiéniai okokból az átadást követ felbontása után nem küldhet vissza (pl. állateledel, táplálék-kiegészítk, kozmetikai termékek, gyógyászati és patika köte- les termékek). Az ilyen termékek visszavétele a kereskedtl nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül véd csomagolást már felbontotta és/vagy rendel- tetésszer használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minsége már nem garantálható.

Azonban nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem elre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak el, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmen a fogyasztó személyére szabtak (ld. kézmves termékek).

4.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelm nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetségek igénybevételével a Blök- ishop részére. Fogyasztó határidben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt ha- tárid lejárta eltt elküldi elállási nyilatkozatát a Blökishop részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatáro- zott rendelkezéseknek megfelelen gyakorolta. Mindkét esetben a Blökishop emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írás- ban történ elállás esetén azt határidben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasz- tó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Blökishopnak. Postai úton történ jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e- mailen keresztül történ értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Blökishop a határid számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Blökishop 1. pontban feltün- tetett levelezési címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésbb elállási nyilatkozatának közlésétl számított 14 napon belül személyesen visszavinni, vagy postai úton, vagy futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A határid betartottnak minsül, ha Fogyasztó a 14 napos határid letelte eltt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Blökisgop címére történ vissza- küldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A csomag Blökishophoz történ beérkezését követen, rögzítésre kerül a csomag ki- bontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A Blökishopnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerzdéstl, haladéktalanul, de legkésbb a Fogyasztó elállási nyilat- kozatának kézhezvételétl számított 14 napon belül a Blökishop visszatéríti a Fogyasz- tó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Blökishop által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltér fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdem- len, hogy azt visszaküldte: a kett közül a Blökishop a korábbi idpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyez fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és mködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az elállási jogról szóló tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 12 hónapig gyakorolni az elállási jogát, feltéve hogy a Blökishop az elállás jogára vonatkozó tájékoztatót a vásárló részére tartós adathordozón megadta. Ebben az esetben az elállásra nyitva álló határ- id a tájékoztatás közlésétl számított tizennegyedik napon jár le.

5. Panaszkezelés

A vásárló a Webáruháznak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történ forgalma- zásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevé- kenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével:

E-mail: info@blokishop.hu
Telefon: 06 30 5822 262
Levelezés: 1072, Budapest, Rákóczi út 40. IV.em,20.

hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Blökishop azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Blökishop a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja,

b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejleg megküldi, és a továbbiak- ban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezen egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetségét segíti. Ezt a számot mi Önnel kötelesek vagyunk közölni. A Blökishop az írásbeli panaszt a beérkezését követen harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz Önhöz eljusson. Ha a panaszt a Blökishop elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzkönyvet és a válasz másolati példányát a Blökishop köteles öt évig megrizni.

6. Egyéb jogérvényesítési lehetségek

Amennyiben a Blökishop és Ön között esetlegesen fennálló jogvita Blökishoppall való tárgyalások során nem rendezdik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fo- gyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetségek állnak nyitva az Ön számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltet testület eljárásának kezdeményezése Pest Megyei Békéltet Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Ügyfélfogadási id: keddtl csütörtökig: 9:00 - 14:00 Telefon, fax: (+36-1) 269-0703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Békéltet Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minsül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

7. Felelsség

Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Blökishop nem vállal felelsséget a használat során felmerül vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerzdésszegésért való felelsségen túlmenen.

A Blökishop kizár minden felelsséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felels saját magatartásáért, a Blökishop ilyen esetben teljes mértékben együttmködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderí- tése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Blökishop nem vállal felelsséget.

A Blökishop nem vállal felelsséget az esetleges termékismertetk a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történ elzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben Ön a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Blökishopnak. Ha a Blökishop jóhiszem eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

8. Szerzi jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzi jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fzd jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Blökishop a szerzi jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhet szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzi mnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Blökishop elze- tes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történ tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthet- vé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Blökishop elzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenen a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a Webáruház felületén szerepl bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszer használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Blökishop elzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Blökishop Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

9. Általános Szerzdési Feltételek egyoldalú módosítása

9.1. A Blökishop az árváltozás és az Általános Szerzdési Feltételek megváltoztatásá- nak jogát fenntartja. Az esetleges változások a Webáruházban való megjelenéstl számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek fogadásra.

9.2. A Blökishop jogosult jelen Általános Szerzdési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történ elzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követen a Webáruház els használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követen leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

10. Tulajdonjog fenntartás

10.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Blökishop tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelzen mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelsséggel tartozik a Blökishop irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Blökishop fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, elzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 1. Adatkezel megnevezése 


 

Adatkezel megnevezése: Yachtlight Kft. (továbbiakban a Blökishop) 

Adatkezel cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-913793 (Fvárosi Törvényszék)
 
Adatkezel székhelye: 1072, Budapest, Rákóczi út 40. IV.em,20.
 
Adatkezel képviselje: Csizmadia Izabella üzletvezet 

2. Adatkezelés szabályai 

Jelen adatkezelési tájékoztató idbeli hatálya 2018. 05. 22-tl visszavonásig tart. A szerzdés nyelve: magyar 

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmez fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-tl hatályos Infotv. 3. § értelmez rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát: 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényez alapján azonosítható; 


 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelel tájékoztatáson alapuló és egyértelm kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megersítést félreérthetetlenül kifejez cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az t érint személyes adatok kezeléséhez; 


 

adatkezel: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelt vagy az adatkezel kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 


 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mvelet vagy mveletek összessége, így a gyjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történ hozzáférhetvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 


 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezel nevében személyes adatokat kezel; 


 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 


 

A személyes adatok kezelését jogszeren és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 

Az Adatkezel a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetvé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelel checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minsül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelm megersít cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelm hozzájárulását adja a természetes személyt érint személyes adatok kezeléséhez. 

Az Adatkezel által gyjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelm és jogszer célból történhet, és azok nem kezelhetek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethet módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetvé. 

Az Adatkezelnél adatkezelést végz alkalmazottak és az Adatkezel megbízásából az adatkezelésben résztvev, annak valamely mveletét végz szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megrizni. Az Adatkezel munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhet, megismerhet, megváltoztatható, megsemmisíthet. 

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezel által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy idszertlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felels munkatársnál kezdeményezni. 


 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése 


 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérl; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését a bloki@blokishop.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz. 


 

3.1. Tájékoztatáshoz való jog 


 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeltl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következ információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • Jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett idtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idtartam meghatározásának szempontjait.
 • Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezeltl a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
 • Jogosult megkapnia minden elérhet információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettl gyjtötték.
 • Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.
  Az Adatkezel indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekrl. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határid további két hónappal meghosszabbítható. A határid meghosszabbításáról az adatkezel a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
  A tájékoztatás fszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezel csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.
  Ha az adatkezel nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésbb a kérelem beérkezésétl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezel indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészít nyilatkozat útján történ – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

   

  3.2. Helyesbítéshez való jog

   

  A valóságnak nem megfelel adatot a Blökishop az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
  Arra az idtartamra, amíg a Blökishop ellenrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelen.
  3.3. Tiltakozás joga

   

  Az érintett abban az esetben a Blökishophoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek [a jogos érdek, mint jogalap alkalmazásának feltételeit jelen szabályzat 5. pontja tartalmazza]. 


 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Blökishop nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerít erej jogos okok indokolják, amelyek elsbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerít erej jogos okok indokolják, a Blökishop üzletvezetje dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. 


 

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 


 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben: 

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjed idtartamra a Blökishop korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények elterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

   

  Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának idtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végz szervezeti egység vezetje felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyrl a kérelmezt tájékoztatja.
  Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetje korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg
 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé
  válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekbl elrendeli az adatkezelést.
  Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetje elzetesen tájékoztatja az érintettet.

   

  3.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

   

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezel indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezel pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybl azokat gyjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képez hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsbbséget élvez jogszer ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

VAGY 

f) a személyes adatok gyjtésére az információs társadalommal összefügg szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor 


 

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog 


 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Blökishop rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezel, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben: 

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerzdés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerzdés megkötését megelzen az érintett kérésére történ lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
  Az adatkezel minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésrl, törlésrl vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezel tájékoztatja e címzettekrl.
  Az Adatkezel az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezel mentesül az okozott kárért való felelsség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt elidéz eseményért t semmilyen módon nem terheli felelsség
  Az érintett az Adatkezel adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
  név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. honlap: www.naih.hu
  Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék eltt is megindítható.

4. Az Adatkezel honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések 


 

4.1. Cookiek 


 

A Blökishop honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemz szoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. A Blökishop honlapja látogatóiról automatikusan keletkez információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás idpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészprogram neve. 

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Blökishop történ kapcsolatfelvétel elsegítése 

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás idpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészprogram neve 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása. 

adattárolás határideje: az adatfelvteltl számított egy év adattárolás módja: elektronikus

 

4.2. Regisztráció 


 

A Blökishop honlapján lehetsége van a látogatónak a regisztrációra. A forma kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetsége az érintettnek, ha elfogadja a Blökishop adatvédelmi tájékoztatóját, ezt egy jelölnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt. 

A regisztrációval az érintett a Blökishop törzsvásárlójának minsül, így jogosulttá válik meghatározott kedvezmények igénybevételére. 

A regisztráció során az érintett megadhatja a szállítási és számlázási adatokat illetve az érintett telefonszámát, amely esetben a regisztrációt követen további adatok megadása nélkül tudjon az érintett a felületen terméket rendelni. A szállítási cím megrendelés esetén – a futár számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az adatfeldolgozó pontos adatait jelen szabályzat tartalmazza. 

A telefonszám megadására az átvételi értesítés miatt van szükség. Az e-mail cím megadására az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van szükség, hogy a futár ki tudja szállítani az érintett által kért címre a megrendelt terméket. A számlázási adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség. 

Az adatkezelés idtartama a regisztráció törléséig terjed ideig tart azzal, hogy amennyiben a regisztrációt követen az érintett vásárol a rendszerben, a számviteli bizonylatokat a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Blökishop megrizni. A Blökishop 8 év elteltével automatikusan törli azon érintett személyes adatait, aki az utolsó rendeléstl számított 8 éves határidn belül nem rendelt újra a Blökishoptól. 

adatkezelés célja: a Blökishoppal történ kapcsolatfelvétel elsegítése, regisztráció 

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, illetve annak nem szükségszer megadása esetén szállítási és számlázási címe, telefonszáma 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás 

adattárolás határideje: a regisztráció törléséig terjed ideig tart azzal, hogy amennyiben a regisztráló vásárol a felületen, a számviteli bizonylatokat a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Blökishop megrizni. A Blökishop 8 év elteltével automatikusan törli azon érintett személyes adatait, aki az utolsó rendeléstl számított egy éves határidn belül nem rendelt újra a Blökishoptól. 

adattárolás módja: elektronikus 


továbbított adatok köre: bankkártyás fizetés esetén a fizet azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, idpontja a B-Payment Szolgáltató Zrt. és MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. felé. 

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás. 


 

4.3. Vásárlói adatok kezelése 


 

A honlapra látogatónak lehetsége van a Blökishop termékeinek megrendelésére, megvásárlására regisztrációval vagy regisztráció nélkül. A kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és a Blökishop közötti szerzdés létrejöttét megelzen a vásárló megadja a megrendelt termék szállításához, valamint a számlázáshoz szükséges releváns adatokat. 

A szállítási cím a futár számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az adatfeldolgozó pontos adatait jelen szabályzat tartalmazza. 

A telefonszám megadására az átvételi értesítés miatt van szükség. Az e-mail cím megadására az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van szükség, hogy a futár ki tudja szállítani az érintett által kért címre a megrendelt terméket. A számlázási adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség. 

adatkezelés célja: a Blökishop honlapján keresztül történ vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a vásárlói szokások elemzése 

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási adatok 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése 

adattárolás határideje: az érintett kérésére való törlésig, a számlán szerepl adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelen nyolc év 

adattárolás módja: elektronikus 


 

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait B-Payment Szolgáltató Zrt. és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. kezelik. 

továbbított adatok köre: bankkártyás fizetés esetén a fizet azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, idpontja a B-Payment Szolgáltató Zrt. és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. felé. 

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás 

4.4. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés 


 

A vásárló a fogyasztóvédelemrl szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a Blökishophoz. Az elektronikus panaszokat a vásárló az bloki@blokishop.hu e-mail címre tudja megküldeni. 

adatkezelés célja: a vásárlói panaszok kivizsgálása, elintézése 

kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése 

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követen az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétl számított 5 év elteltével törli az adatkezel az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési id leteltét követen kerülnek az adatok törlésre 

adattárolás módja: elektronikus 

4.5. Hírlevéllel és direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés 


 

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb kör kiszolgálása érdekében a Blökishop az érintett elzetes egyértelm és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölnégyzettel teheti meg. A Blökishop biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekrl az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. A Blökishop az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé. 

A Blökishop a facebook számára átadja a direkt marketing tevékenységhez hozzájáruló személyek e-mail címeit, így e tekintetben a facebook a Blökishop 

adatfeldolgozójának minsül. Az e-mail címek átadásának célja a célzott hirdetések küldése a facebook által. 

A hirdetések facebookon történ engedélyezésével kapcsolatos beállításait itt tudja módosítani: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 


 

Abban az esetben, ha az érintett feliratkozik a hírlevélre, a Blökishop direkt marketing tevékenysége során célzott hirdetéseket küldhet az érintett számára, elemezve a nemét (amennyiben az megadásra kerül), rendelt termékeket, tartózkodási helyét, érdekldését, korát és gyermekkorát. Abban az esetben, ha a profilalkotáshoz nem kíván hozzájárulni, tiltakozhat az adatkezelés ellen a Blökishop által megadott e-mail címen. 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Blökishop a Mail Chimp nev, USA-beli székhellyel rendelkez adatfeldolgozóval kötött szerzdést a hírlevél küldés kapcsán. A Mail Chimp a Privacy Shield alá tartozó vállalkozás, amely azt jelenti, vállalta, hogy megfelel a GDPR elírásainak. 

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérl szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a Blökishop tilalmi listát vezet. A Blökishop kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés eltt ellenrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán. 


 

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Blökishop legfontosabb híreirl, direkt marketing 

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás 

adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélrl), úgy a törlési kérelmét követen azonnal 

adattárolás módja: elektronikus 

5. Adatfeldolgozók 


 

A Blökishop a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jelleg feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe. 

Adatfeldolgozó neve: Mexvel+ Informatikai és Ügyviteli Kft. székhely: 1072, Budapest, Rákóczi út 40.
adatfeldolgozás célja: könyvelés 


 

Adatfeldolgozó neve: Facebook Inc.
székhely: 1601 WILLOW ROAD, MENLO PARK, CA 94025 adatfeldolgozás célja: marketing

 

Adatfeldolgozó neve: Rocket Science Group LLC („Mailchimp”) címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 adatfeldolgozás célja: hírlevélküldés 

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Blökishop utasításai szerint végzik, az adatkezelést érint érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Blökishop rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Blökishop rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megrizni. 

A termék szállításával kapcsolatosan az Adatkezel a címzett információit a kiszállítás sikere érdekében megosztja a szállításért felels szereplkkel: 

Csomagpont Szállítás-logisztika Székhely: 1067, Budapest Szondi utca 15. Pince szint 

Magyar Posta Zrt. MPL üzletága számára
Székhely: MPL – Magyar Posta Logisztika, 1138, Budapest, Dunavirág utca 2-6 sz. 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely: 2351, Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

DPD Hungary Kft. Székhely: 1134, Budapest, Váci út 33., A. ép. II. em. 

Foxpost Zrt. számára
Székhely: 3200, Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
 

6. A nyilatkozat megváltoztatása 

Az Adatkezel fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezel külön megkéri az érintetti hozzájárulást. 

7. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések 

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegít jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.